จังหวัดสตูล เตรียมจัดงาน "Satun Halal street festival 2018" มหกรรมอาหารฮาลาลยิ่งใหญ่ระดับอาเซียน

24T13:33:19.023Z เม.ย. 2561 | เข้าชม : 0

จังหวัดสตูล เตรียมจัดงาน "Satun Halal street festival 2018" มหกรรมอาหารฮาลาลยิ่งใหญ่ระดับอาเซียน
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับสภาท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชมรมผู้ประกอบการฮาลาลจังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดงาน "Satun Halal street festival 2018" มหกรรมอาหารฮาลาลยิ่งใหญ่ระดับอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณถนนบายพาสเลี่ยงเมืองสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเผยแพร่ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวฮาลาล สาธิตอาหารจากครัวฮาลาล การจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานฮาลาล
จังหวัดสตูลเป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งในมิติของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้ง ป่า เขา นา เล และมิติของการเป็นเมืองชายแดน ซึ่งติดกับประเทศมาเลเซีย ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวมากมาย เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่จะยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล คือ การยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาให้ความรู้ด้านฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว การจัดแสดงและจำหน่ายอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาลในรูปแบบ Street Food ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน การสาธิตการทำอาหารจากครัวฮาลาล จากเครือข่ายโรงพยาบาลในจังหวัดสตูล กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องสตูลจีโอพาร์ค การประกวดอาหารในเมนูจีโอพาร์ค เมนูแกงตอแม๊ะ เมนูแพะ การแข่งขันทีพอท คอนเทส 2018 การสาธิตทำขนมผูกรัก การแสดง แสง สี เสียง ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โทร.0-7471-2380 ต่อ 1112 หรือ 08-4199-8019

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เนตรนภา ลักขนาวงค์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : หน่วยงาน(เครือข่าย)