ชาวอำเภอด่านซ้าย จ.เลย ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการตลาดประชารัฐ "ตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม"

24T11:22:03.303Z ธ.ค. 2560 | เข้าชม : 0

ชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการตลาดประชารัฐ "ตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม"

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วยนายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย 3 ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก คณะทำงานขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ "ตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม" อำเภอด่านซ้าย ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้ประกอบการอำเภอด่านซ้าย เครือข่าย OTOP และพี่น้องประชาชนชาวด่านซ้าย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการตลาดประชารัฐ "ตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม" โดยมีการจำหน่ายสินค้าต่างๆ ให้เลือกซื้อ อาทิเช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้ปลอดภัย อาหารสดแปรรูป สินค้า OTOP สินค้าแปรรูปวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก อาหารพื้นบ้านท้องถิ่นของชาวด่านซ้ายพร้อมรับประทาน ฯลฯ
ซึ่งได้จัดขันโตกสำหรับเป็นที่นั่งรับประทานอาหาร และนั่งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น เช่น การร้องเพลงโชว์พระราชนิพนธ์ เพลงสากล เพลงลูกทุ่ง จากโรงเรียนบ้านนาหมูม่น บ้านศาลาน้อย อนุบาลด่านซ้าย การแสดงเป่าแคน ของโรงเรียนแก่งเกลี้ยง การร้องเพลงของวงดนตรีเทศบาลตำบลศรีสองรัก การร้องเพลงจากผู้ประกอบการฯ และนักท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มาชม ชิม ช้อป ซึ่งมีรูปแบบการบริหารจัดการ ใช้รูปแบบประชารัฐอย่างแท้จริง คือ ส่วนราชการให้การสนับสนุน ประสานงาน ภาคประชาชนดำเนินการในรูปของคณะกรรมการจัดงาน มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นของนักเรียนในพื้นที่และของชุมชน การใช้ภาษาท้องถิ่น และจัดที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวมานั่งรับประทานอาหารและนั่งชมการแสดง (ลักษณะขันโตก) มีการรณรงค์ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมย่อยสลายได้ง่าย
ซึ่งการดำเนินการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างการตลาดให้พี่น้องได้นำผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปOTOP ของที่ระลึก อาหาร มาจำหน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการเข้าร่วม จำนวน 59 ราย จากที่ได้ลงทะเบียนฯ มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 800 กว่าคน ให้มีเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นของสถานศึกษา เด็ก เยาวชน และเป็นการสืบสานและเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยเฉพาะเด็กเล็กได้มาเห็นและเรียนรู้ สร้างความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลตามโครงการตลาดประชารัฐ สนองนโยบายในวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) "Tourism and Sports" (เลยเมืองแห่งการท่องเที่ยวและกีฬา) "Open town to Arts Culture" (เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม) การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น ใส่ผ้าฝ้าย นุ่งผ้าซิ้น เว้าจาภาษาท้องถิ่น "Education" (เลยเมืองแห่งการศึกษา) โดยให้นักเรียนมีเวทีการแสดงเพื่อเพิ่มทักษะ และนอกจากนั้นให้นักเรียนนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการศึกษามาจำหน่าย และเป็นการแข่งขันทางนวัตกรรมของสถานศึกษาต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวง กลิ่นจันทร์

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย