การรถไฟแห่งประเทศไทย เร่งจัดอบรมพนักงานขับรถไฟของกัมพูชา ก่อนเปิดเที่ยวปฐมฤกษ์รถไฟไทย – กัมพูชา อย่างเป็นทางการ

20 พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

การรถไฟแห่งประเทศไทย เร่งจัดอบรมพนักงานขับรถไฟของกัมพูชา ก่อนเปิดเที่ยวปฐมฤกษ์รถไฟไทย – กัมพูชา อย่างเป็นทางการ

นายบุญเชิด เรืองศาสตร์ รองวิศวกรใหญ่ด้านลากเลื่อน ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท.เปิดการอบรมการใช้งานรถดีเซลราง HITACHI RENOVATE ให้กับเจ้าหน้าที่การรถไฟกัมพูชา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่การรถไฟแห่งประเทศไทย จะดำเนินการส่งมอบรถดีเซลราง HITACHI RENOVATE จำนวน 4 คัน ให้แก่ประเทศกัมพูชา ตามผลการหารือทวิภาคี ในการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD Summit) ระหว่าง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งได้ตกลงที่จะส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟไทย-กัมพูชา พร้อมสนับสนุนตู้โดยสารรถไฟให้กับประเทศกัมพูชา เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

สำหรับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่การรถไฟประเทศกัมพูชา เพื่อเตรียมความพร้อมการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟไทย-กัมพูชาตามโครงการพัฒนาการก่อสร้างระบบคมนาคมรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเชื่อมโยงกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย ของกัมพูชา ตามแผนด้านเศรษฐกิจในระยะเบื้องต้น ตามแนวชายแดน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาตามแนวชายแดนทั้งสองประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งการพัฒนาด้านโลจิสติกส์การขนส่งทางรถไฟ และรถยนต์อย่างเป็นระบบเทียบเท่าระดับสากล โดยการขนส่งทางรถไฟ ระหว่างไทยและกัมพูชา จะเชื่อมต่อที่บริเวณตลาดโรงเกลือกับกรุงปอยเปต ประเทศกัมพูชา เพื่อใช้ในการขนส่งทั้งบุคคลและสินค้าข้ามแดน และในอนาคตรถไฟไทยจะวิ่งจากกรุงเทพถึงกรุงพนมเปญเหมือนในอดีต เป็นการรองรับประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ

อย่างไรก็ตามความคืบหน้าในการสร้างทางรถไฟ เชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชา การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการสร้างจากสถานีอรัญประเทศถึงจุดเชื่อมต่อเขตแดนไทย-กัมพูชา ผ่านเข้าไปในกัมพูชาเรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลือการสร้างสถานีปอยเปต หากการสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วจะทำให้เกิดความสะดวกในด้านการขนส่งสินค้าเชื่อมทะลุไปยังกัมพูชา เหมือนที่ไทยขนส่งสินค้าทะลุไปยังประเทศมาเลเซีย สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และในอนาคตกัมพูชาจะมีรถไฟจากพนมเปญไปถึงโฮจิมินห์ซิตีในเวียดนาม ส่งผลดีต่อภาคนการท่องเที่ยว และจะทำให้สามารถเชื่อมโยงโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภสร แก้วคำ(2) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย