อำเภอพญาเม็งรายจัดกิจกรรมวิ่งคบเพลิง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ การกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 36 น้ำกกเกมส์

14T09:37:12.157Z ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ (14 ส.ค. 61) ที่คุ้มพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย อำเภอพญาเม็งรายจัดกิจกรรมวิ่งคบเพลิง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 36 น้ำกกเกมส์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในอำเภอพญาเม็งราย ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ โดยนายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอพญาเม็งราย นำประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชนจำนวนกว่า 500 คน ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนเม็งรายมหาราช ที่คุ้มพญาเม็งราย เพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้นได้นำวิ่งขบวนคบเพลิงจากคุ้มพญาเม็งรายไปยังที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย และได้ส่งมอบคบเพลิงให้กับตำบลหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งจะให้ผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนวิ่งในตำบลและหมู่บ้านของตนเอง และส่งมอบไปยังหมู่บ้านต่อไป รวมทั้งสิ้น 5 ตำบล 71 หมู่บ้าน โดยใช้เวลาการวิ่งทั้งสิ้น 10 วัน เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้
สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ "น้ำกกเกมส์" ครั้งที่ 36 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2562 มีตัวนำโชคในการแข่งขัน คือ แมงสี่หูห้าตา เป็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งในตำนาน ชื่อเล่นว่า “คำสุข” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 น้ำกกเกมส์ใช้ตัวนำโชคในการแข่งขัน คือ แมงมัน ชื่อเล่น "แมงมันคำ"

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เอกชัย ใจมาธิ

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย