จ.อุตรดิตถ์ ประกวดกระทง ชนะเลิศรับถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี ในงาน”ลอยกระทงวิถีไทย อิ่มอร่อยสุขใจ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์” ณ ลานอเนกประสงค์ริมน่าน

23T13:06:48.383Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประกวดกระทง ตามโครงการสนับสนุนฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในงาน”ลอยกระทงวิถีไทย อิ่มอร่อยสุขใจ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์/บุหรี่ ครั้งที่ 3” พิธีมอบรางวัลในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ริมน่าน โดยนายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จัดงานประเพณีลอยกระทงเมืองอุตรดิตถ์ ณ ลานอเนกประสงค์ริมน่าน จัดระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้คงอยู่สืไป มีพิธีเปิด ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โดยนางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิด มีพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร เจริญภาวนา สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ก่อนพิธีเปิด มีการแสดงบนเวที อาทิ สะล้อ ซอ ซึง รำอุตรดิตถ์แดนสวรรค์ การแสดงพลุ และประธานพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ปล่อยโคมลอย สำหรับการประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ส่งเข้าประกวด จำนวน 15 กระทง ประเภทสร้างสรรค์ ส่งเข้าประกวด จำนวน 11 กระทง ผลการประกวด ประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ นายดนิตา ศรีวรรณ รองชนะเลิศอันดับ 1 นายภานุวัฒน์ ภู่เจริญ วิทยาเขตโชติเวช รองชนะเลิศอันดับ 2 นางปิยนุช อุเทสนันทน์ รางวัลชมเชย 7 รางวัล ประเภทสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ นางสมจิตต์ พัคค์สุนทร รองชนะเลิศอันดับ 1 นายนฤดรณสัตย์ พัทธสมัธิกุล โครงการมิวเซียมติดล้อ รองชนะเลิศอันดับ 2 จากเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งเข้าประกวด รางวัลชมเชย 7 รางวัล และรางวัลจากกรรมการ อีก 1 รางวัล โดยผู้ชนะการประกวดรับรางวัลจากนายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินสด 5,000บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พร้อมเงินสด 3,000บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) พร้อมเงินสด 2,000บาท รางวัลชมเชย 15 รางวัล เกียรติบัตรจากวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมเงินสด 500 บาท และมอบรางวัลส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย 6 รางวัล

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดุษฎี ถาวรจตุรวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์