งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดสุโขทัย ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

06T15:54:34.113Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดสุโขทัย ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2561) นายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและแอลกอฮอล์ จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการดำเนินการควบคุมบุหรี่และแอลกอฮอล์ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟฯ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 25 พฤศจิกายน 2561 นี้ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยกำหนดให้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ถึงการบังคับใช้กฎหมายยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ทราบ คือ การงดขายและสูบบุหรี่ งดขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในบริเวณงานประเพณีลอยกระทงฯ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจเตือนและตรวจจับร้านค้าและผู้ฝ่าฝืนระหว่างการจัดงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กฤษณะ กิ่งแก้ว

ผู้เรียบเรียง : ศนัฏฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย