จ.สกลนคร ทหาร ซักซ้อมดับไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน

05T14:03:15.233Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ (5 พ.ย. 61) เวลา 11.30 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไฟป่า จ.สกลนคร พลตรี สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ.สกลนคร มอบหมายให้ พันเอก ธงชาติ โล่งจิตร เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 29 เป็นประธานเปิดการอบรมซักซ้อมความเข้าใจในการดับไฟป่าอย่างถูกวิธีให้กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยยาง จนท.ป่าไม้ และประชาชนจิตอาสา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกวิธี เมื่อมีไฟป่าเกิดขึ้น
ทั้งนี้ เขตอุทยานแห่งชาติภูพาน มีพื้นที่ 415,439 ไร่ หรือ 664.70 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 2 จังหวัด ได้แก่ จ.สกลนคร และกาฬสินธุ์ ซึ่งมีอาณาเขตจำนวนมากแต่เจ้าหน้าที่มีน้อย ตลอดทั้งในแต่ละปีมีไฟป่าเกิดขึ้น ปีละกว่า 100 ครั้ง ความเสียหากว่า 200 ไร่ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความสูญเสีย จึงต้องทำการอบรมซักซ้อมการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ซึ่งสถานีดับไฟป่า แบ่งออกเป็น 3 วิธี ได้แก่
1)สถานีไม้ดับไฟ เป็นการจำลองเหตุการณ์ดับไฟป่าเพื่อฝึกการใช้ไม้ดับไฟ โดยเอาท่อนไม้ไผ่เป็นตัวไฟป่า และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าไปตนบด้วยการดันไม้ไผ่ไปข้างหน้า เปรียบเสมือนกับการดันเชื้อเพลิงเข้าไปบริเวณที่ไฟไหม้เพื่อป้องกันการลุกลาม นอกจากนี้ ตบด้วยการดับโดยดึงเข้าหาตัวเอง เป็นลักษณะที่ยืนอยู่บริเวณไฟไหม้แล้วดึงเชื้อเพลิงเข้ามา
2)สถานีถังฉีดน้ำ ให้ฉีดน้ำบริเวณจุดที่ต้องการ โดยจำลองเอากระเป๋องเป็นตัวไฟป่า
3)สถานีลาโด เป็นสถานีจำลองการใช้ลาโด โดยสามารถใช้งานได้ 2 ด้าน ด้านหนึ่งเป็นจอบ อีกด้านเป็นคราด เพื่อใช้ฝึกในการดันขอนไม้ออกจากแนวกันไฟ โดยเฉพาะมีการฝึกซ้อมทำแนวกันไฟรอบเขตพระราชฐาน พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์อีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : มานพ  สาขันธ์โคตร

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร