สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น เตรียมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่รอบป่าอนุรักษ์ เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

02T15:48:39.967Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

นายเกียรติศักดิ์ สนิทไทย ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น ได้เตรียมสร้างเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยให้ชุมชนเข้ามาเป็นแนวร่วมในการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่รอบบริเวณป่าอนุรักษ์ ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่จะมีขึ้น จะเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าแล้งของทุกปี
สำหรับการดำเนินการ ขณะนี้ได้มีการสำรวจหมู่บ้านที่มีความพร้อมและเหมาะสม จากนั้นคณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านให้เข้าร่วมโครงการ โดยหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินการหมู่บ้านละ 50,000 บาท ซึ่งในเบื้องต้นทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้ทั้งการเขียนโครงการ รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานด้วย นอกจากนี้ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น ยังฝากเตือนประชาชนให้ช่วยกันระวังไฟป่าโดยเฉพาะช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดไฟป่าสูงกว่าช่วงอื่นๆ เนื่องจากสภาพอากาศแห้ง ลมพัดแรง ประกอบกับต้นไม้ใหญ่จำนวนมากผลัดใบ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิชัย ศิริสม

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สทท.ขอนแก่น