เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยและผู้ยากไร้

02T10:48:21.143Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ ร่วมกับอำเภอภักดีชุมพล ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอภักดีชุมพล โดยได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว นางเสงี่ยม ต่อสกุล อยู่บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 6 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ทำให้บ้านเสียหายบางส่วน รวมมูลค่าทรัพย์สินและเงินสด รวมเสียหายกว่า 7 แสนกว่าบาท โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิได้มอบเงินช่วยเหลือ 10,000 บาท ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยภูมิ มอบเงินช่วยเหลืออีก 2,000 บาท
จากนั้นเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิได้เดินทางเยี่ยมผู้เจ็บป่วย ผู้พิกายสายตา ผู้ยากไร้ ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จำนวน 3 ราย เยี่ยมสตรีตามโครงการมหัศจรรย์ 1,000 แรกแห่งชีวิต ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ในตำบลเจาทอง จำนวน 2 ราย โอกาสนี้เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิได้มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 2,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายธีรยุทธ ดวงมณี

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ชัยภูมิ