จังหวัดระนอง สสส.จัดกิจกรรม “ วิ่งพักตับ ขยับปอด@ภูเขาหญ้า จังหวัดระนอง”

13T16:33:16.273Z ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

จังหวัดระนอง สสส.จัดกิจกรรม “ วิ่งพักตับ ขยับปอด@ภูเขาหญ้า จังหวัดระนอง”

วันนี้(13ต.ค.61)ที่ วัดบ้านหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายนฤทธิ์ มงคลศรี ปลัดจังหวัดระนอง ร่วมกับนาย พรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 เป็นประธานเปิดงานวิ่งพักตับ ขยับปอด@ภูเขาหญ้า จังหวัดระนอง โดยมีนายสุชีพ พัฒน์ทอง ประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดระนอง เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดระนอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน เข้าร่วม สำหรับการจัดกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้เพื่อร่วมรณรงค์งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา สร้างกระแสพักตับกลางพรรษา “คนหัวใจเพชร” สนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและส่งเสริมให้นักวิ่งได้รับประสบการณ์ในการออกกำลังกายและการท่องเที่ยว ได้ชมทั้งธรรมชาติและ วิถีชุมชน (OTOP Village) ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง อีกทั้งยังได้ทำการกุศลโดยเงินที่ได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่าย จะสมทบเข้ากองทุน ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องแอลกอฮอล์ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สิทธิกร มายาง

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง