เหล่ากาชาดจังหวัดเลย นำ " ทีมประชารัฐจังหวัดเลย" เข้าให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ที่ อ.ปากชม

12T14:20:44.393Z ต.ค. 2561

นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากา ชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นางโฉมสุภางค์ ถมกระจ่าง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยและคณะกรรมกาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นำ " ทีมประชารัฐจังหวัดเลย" ร่วมกับทีมประชารัฐ อำเภอปากชม นำโดย ส.อ.เชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ชมเจริญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงิน สิ่งของ เครื่องนุ่งห่ม ฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนายทองคำ สุพรมอินทร์ อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 6 บ้านชมเจริญ ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย ผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านได้รับความเสียหายหมดทั้งหลัง เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ประสบภัย จำนวน 5 คน (เป็นเด็ก จำนวน 3 คน)

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราทธ์ ว่องการดี

ผู้เรียบเรียง : กาญจนา ปุยอรุณ

แหล่งที่มา : สวท.เลย