มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานและเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุจากอัคคีภัย พื้นที่ อ.บ่อไร่ จ.ตราด

04T16:09:32.227Z ต.ค. 2561

วันนี้ (4 พ.ค. 61) เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดตราด เชิญสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย ถุงยังชีพพระราชทาน เงินช่วยเหลือ พร้อมอุปกรณ์ทำครัว เพื่อมอบให้กับนางพา เมืองจันทร์ และครอบครัว ราษฎรตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ที่ประสบปัญหาบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายเป็นบางส่วน
ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดตราด เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับราษฎรรายนี้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของอัคคีภัย สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพสกนิกรของพระองค์ท่าน ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรและครอบครัวรายนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด