โรงพยาบาลตราด ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เตรียมความพร้อมของบุคลากรและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนผู้ใช้บริการ

07 ก.ย. 2561

นายแพทย์สุพจน์ แพรนิมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด จัดฝึกอบรมทบทวนและซักซ้อมแผนฉุกเฉินระงับอัคคีภัย ภายในโรงพยาบาลตราด เป็นการเตรียมความพร้อม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล และเป็นการเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุปัญหาอัคคีภัยร่วมกับกู้ภัยหลักเกาะ สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ตราดและกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันของทุกฝ่ายด้วยความปลอดภัยในทุกด้าน และป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น
สำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้จำลองสถานการณ์เกิดปัญหาอัคคีภัยในหอตึกผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลตราด ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งดำเนินการระงับเหตุ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ การร่วมฝึกซ้อมจะเข้าระงับเหตุ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร

ผู้เรียบเรียง : ธนิกา เนาวรัชต์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด