ลำปางกำหนดมอบสิ่งของและเงินพระราชทานให้ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ราย

28 ส.ค. 2561

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดอัคคีภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 และพื้นที่อำเภอวังเหนือ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ทำให้บ้านพักอาศัยถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง จำนวน 2 หลัง และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลำปาง ได้พิจารณาอนุมัติใช้เงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัด งานบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 62,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2 ราย คือ วันที่ 3 กันยายน 2561 จะไปมอบเงินช่วยเหลือให้กับ ร้อยตรีธนิต วัลย์มาลี อยู่บ้านเลขที่ 1/3 บ้านดอนไชย หมู่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จำนวน 36,000 บาท ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด และวันที่ 4 กันยายน 2561 มอบให้นางเกี๋ยงคำ วีระยศ อยู่บ้านเลขที่ 15 บ้านร่องเคาะ หมู่ 9 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จำนวน 26,000 บาท ณ อาคารสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ โดยในการมอบนอกจากจะมอบเงินแล้วยังได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบภัยด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วีรยุทธ รวดเร็ว

ผู้เรียบเรียง : ธนิกา เนาวรัชต์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง