จ.ชัยนาท จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย เฝ้าระวัง ป้องกัน ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ที่เทศบาลตำบลหนองมะโมง

07T11:01:53.773Z ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

จ.ชัยนาท จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย เฝ้าระวัง ป้องกัน ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ที่เทศบาลตำบลหนองมะโมง
วันนี้ ( 7 ส.ค. 61) เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองมะโมง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาทร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลหนองมะโมง และเทศบาลตำบลหนองมะโมง ได้จัด โครงการกิจกรรมสร้างเครือข่าย เฝ้าระวัง ป้องกัน ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นผู้เกี่ยวข้องในระดับตำบล กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อปท.คณะทำงาน ศพด.ทุกหมู่บ้านผู้นำชุมชน อาสาสมัครในชุมชน ตัวแทนครอบครัว รวม 30 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท
นายชูชีพ สุพบุตร นายกเทศมตรีตำบลหนองมะโมง กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาได้ขยายวงกว้างและมีระดับของความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและสตรีเป็นอย่างมาก ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมีหลายรูปแบบทั้งทางร่างกายทางจิตใจ ทางวาจา และ ทางเพศ เช่น การทำร้ายร่างกาย การบังคับจิตใจ การข่มขู่ การใช้วาจาด่าว่าทำให้เจ็บช้ำน้ำใจ การควบคุมกักขัง การข่มขืนกระทำชำเรา และการกระทำอนาจาร เป็นต้น ซึ่งผู้กระทำส่วนใหญ่เป็นผู้ชายและมักเป็นบุคคลใกล้ชิด หรือบุคคลในครอบครัว ส่วนผู้ถูกกระทำเป็นผู้หญิง ผู้สูงอายุ และเด็ก สังคมมองว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว แม้แต่ญาติพี่น้องและผู้ใกล้ชิดไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลือ ทำให้ผู้หญิงตกอยู่ในภาวะยากลำบากและไม่กล้าบอกเล่าให้ใครฟัง เพราะคิดว่าเป็นเรื่องน่าอับอาย หรือจำต้องยอมถูกกระทำ เนื่องจากเป็นห่วงลูกและต้องพึ่งพิงทางเศรษฐกิจจากผู้ชาย
สำหรับสาเหตุของการกระทำความรุนแรงเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ เหล้า สารเสพติด การพนัน ความหึงหวง การสะท้อนภาพความรุนแรงของสื่อต่างๆ และที่สำคัญคือค่านิยมดั้งเดิมของสังคมไทยที่เชื่อว่าผู้ชายเป็นผู้นำครอบครัว สามีเป็นเจ้าชีวิตภรรยาและลูก มีสิทธิดุด่า ทุบตี ทำร้าย หรือบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ตามความต้องการ เป็นต้นดังนั้น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลหนองมะโมง ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองมะโมง ได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการ “กิจกรรมสร้างเครือข่าย เฝ้าระวัง ป้องกัน ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว” เพื่อให้สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิและสวัสดิการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาร่วมกันในชุมชนต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกวลี เกิดน้อย

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สวท.ชัยนาท