สนช. จัดกิจกรรมปั่นปลูกป่าที่จังหวัดราชบุรี

24T07:55:11.077Z ก.ค. 2561

วานนี้ (23 ก.ค.61) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับกรมการทหารช่างจัดกิจกรรม“ปั่นปลูกป่า” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิด มีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พลโท จักรชัย โมกขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่าง สมาชิก สนช. ชมรมจักรยาน เข้าร่วมจำนวนมาก
สำหรับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าคือการปั่นจักรยานจากเดอะซินเนอรี่ วินเทจฟาร์ม ไปยังบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ระยะทางรวม 37 กิโลเมตร เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้ในที่ราชพัสดุที่ถูกบุกรุก โดยได้รับพื้นที่คืนจากการดำเนินการทางกฎหมายที่เป็นที่ยุติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปลูกต้นไม้จำนวน 3,000 ต้น ในพื้นที่ 10 ไร่
นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดกิจกรรมให้บริการประชาชนให้ความรู้ในการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูก เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า เกิดจิตสำนึก หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดราชบุรี

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี