เทศบาลตำบลบางพระจัดโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ พร้อมเปิดแอพพิเคชั่น ค้นหาจุดติดตั้งถังดับเพลิงเป็นที่แรก

18T11:30:34.020Z ก.ค. 2561

นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เทศบาลตำบลบางพระ จัดโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับ บุคลากร และพนักงานลูกจ้าง เทศบาล ให้มีความรู้เพิ่มพูนทักษะในการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นได้เอง เมื่อเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นในสถานที่ราชการ ลดการสูญเสีย และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินราชการ และรู้จักการรักษาตัวเองให้รอดปลอดภัยเมื่อยามฉุกเฉิน อีกทั้งนำความรู้ที่ได้ ไปส่งต่อให้กับชาวชุมชน และคนในครอบครัวอีกด้วย
สำหรับโครงการดังกล่าวเทศบาลตำบลบางพระได้รับเกียรติ จากนายเสรี เกิดทอง หัวหน้างานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา มาเป็นวิทยากร พร้อมนำทีมดับเพลิง และอุปกรณ์เครื่องมือดับเพลิง และผจญเพลิงชนิดต่างๆ มาให้ความรู้ นอกจากนั้น สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางพระยังเปิดตัวแอพพิเคชั่น ค้นหาถังดับเพลิง ชุมชนตำบลบางพระ อย่างเป็นทางการ สำหรับแอพพิเคชั่นนี้สามารถค้นหา สถานที่ตั้งถังดับเพลิง และกล้องวงจรปิด ตามชุมชนทุกจุด ที่ลงทะเบียนไว้ มากกว่า 100 จุด ในเขตเทศบาลตำบลบางพระ เมื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉิน ในส่วนผู้ที่สนใจจะดาวโหลด แอพพิเคชั่นนี้ สามารถมาขอแสกน คิวอาร์ โค้ด ได้ที่เทศบาลตำบลบางพระ หรือ เข้าไปโหลดได้ที่ www. bangphrachon.go.th

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปริญญา เทศสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี