ปภ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เตรียมฝึกป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

17T16:07:56.077Z ก.ค. 2561

ที่ห้องประชุมกุหลาบ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายนพดล คำนึงเนตร รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย รอง ผอ.โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ เตรียมพร้อมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ประจำปี 2561 (ด้านการป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ) ซึ่งโรงเรียนวิทยานุกูลนารีได้ขอให้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ามาฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในโรงเรียน เพื่อให้ความรู้แนวทางการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย แก่ คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน สามารถป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่จะเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน ได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิธีการ
ได้กำหนดที่จะซ้อมแผนในวันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยมี การให้ฝึกในภาคทฤษฎี เรื่อง การจัดการสาธารณภัย ทฤษฎีไฟและแก๊ซ การใช้ถังเคมี อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ ส่วนในภาคปฏิบัตินั้นเป็นการฝึกการป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ โดยจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ ที่บริเวณชั้น 3 อาคาร 2 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จึงต้องมีการ อพยพนักเรียน และ เข้าระงับเหตุ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ภูมินทร์ วันดี

ผู้เรียบเรียง : ธนิกา เนาวรัชต์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์