สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

13 ก.ค. 2561

นายอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งว่า จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอและยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี หมู่ที่ 6 ถนนอุบล – ตระการ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16 – 23 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี หมู่ที่ 6 ถนนอุบล – ตระการ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 0 4531 3070 ,0 4531 2690 หรือดูรายละเอียดเว็บไซต์ http://www.moac-info.net/UbonRatchathani/ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะสิ้นสุดการรับสมัคร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จักรกฤษณ์ มาลาสาย

ผู้เรียบเรียง : กาญจนา ปุยอรุณ

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี