จ.อ่างทอง เทเหล้า เผาบุหรี่ ในงานวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

26T13:15:53.453Z มิ.ย. 2561

จังหวัดอ่างทอง เทเหล้า เผาบุหรี่ ในงานวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

วันที่ (26 มิ.ย.61) ที่อาคารโดมโรงเรียนสตรีอ่างทอง ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2561 นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น และกำลังเข้าสู่สถานศึกษาที่เยาวชนกำลังศึกษาอยู่จนติดยาเสพติด และออกจากสถานศึกษา ซึ่งในปี 2561 ศูนย์อำนวยการป้องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด "ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด" เพื่อถวายราชสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวทางศาสตร์ของพระราชา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แผน "ประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด"
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การเดินรณรงค์ของนักเรียน นักศึกษา พี่น้องประชาชน ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดอ่างทอง กิจกรรมการแสดงพลังของมวลชน นักเรียนนักศึกษา ในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด จำนวน 2,500 คน การมอบประกาศเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการและหน่วยงานที่ดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มหกรรม To be number one และการจัดนิทรรศการของส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดอ่างทอง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ออระชร คาดพันโน

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง