สุพรรณประชุมเตรียมการจัดงานแห่เทียนพรรษา ปี 61

25T15:19:48.633Z มิ.ย. 2561

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดงานอย่างต่อเนื่องมาทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นที่ 10 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ให้คงอยู่สืบไป
นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วย สำหรับกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 นี้ ได้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 โดยจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 พบกับขบวนแห่เทียนพรรษาอันยิ่งใหญ่ ตระการตา ซึ่งมีการแกะสลักต้นเทียนและตกแต่งรถเทียนอย่างงดงาม ชูเอกลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละอำเภอ ทั้ง 10 อำเภอ พร้อมทั้งขบวนฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงาม ในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ทั้งการแสดงร่ายรำ การแต่งกายในชุดพื้นถิ่นชาติพันธุ์ ทั้งชาวไทยทรงดำและลาวครั่ง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วรเทพ บุญประเสริฐ

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี