ไม่ธรรมดา บ้านดงเย็น หมู่ 1 อ.บ้านดุง รางวัลการันตรีความสำเร็จระดับประเทศ กลุ่มออมทรัพย์มีเงินสะสมหลักล้าน พ่อเมืองอุดรฯ นำคณะส่วนราชการลงพื้นที่พบปะถึงหมู่บ้าน

11T11:22:19.127Z พ.ค. 2561

ชาวบ้านดงเย็น หมู่ 1 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี กว่า 100 คน ร่วมต้อนรับนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หลังนำคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หลายหน่วยงาน จากหลายกระทรวง ลงพื้นที่พบปะประชาชน รับฟังปัญหาความเดือดร้อน และผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน และการจัดเวทีประชาคม ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน โดยมีนายวีรวัฒน์ วงศ์ศรีรักษา นายอำเภอบ้านดุง นำผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมจัดสาธิตกิจกรรม และผลการดำเนินงานของกลุ่มชาวบ้าน
ทั้งนี้ บ้านดงเย็น หมู่ 1 เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับ “มั่งมี ศรีสุข” ประจำปี 2554 มี 285 ครัวเรือน ประชากร 1,126 คน อาชีพหลักส่วนใหญ่คือการทำนา เคร่งครัดข้อปฏิบัติตามวิถีพุทธ เช่น งานศพไม่ดื่มเหล้า ไม่เล่นการพนัน มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดงเย็น สมาชิก 2,000 คน จำนวนเงินสัจจะ 29,000,000 บาท ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนตำบลดงเย็น 120 คน จำนวน 3,000,000 บาท ร้านค้าชุมชน สมาชิก 500 คน มีตลาดชุมชนบ้านดงเย็น เป็นหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ประจำปี 2560 ดำเนินกิจกรรมกลุ่มอาชีพทำขนมดอกจอก และทำยาหอมสมุนไพรสำหรับบ้านดงเย็น หมู่ 1 มีรางวัลที่ได้รับ อาทิ รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับ “มั่งมี ศรีสุข” ประจำปี 2554 รางวัลโล่สิงห์ทอง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น ประจำปี 2552 รางวัลกลุ่มออมทรัพย์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2546 และเข้าร่วมการประกวดโครงการ To be number one ชนะเลิศระดับประเทศ ในปี 2560 นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน และเวทีประชาคม ค้นหาความต้องการของหมู่บ้าน 6 ลำดับแรก คือ การปรับปรุงโรงน้ำดื่มชุมชน การพัฒนาตลาดชุมชน การปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสิม การขุดลอกคลองสงคราม การสร้างร่องระบายน้ำของหมู่บ้าน และการสร้างศาลาปู่ขุนขจร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย เคนสุวรรณ

ผู้เรียบเรียง : กาญจนา ปุยอรุณ

แหล่งที่มา : สวท.อุดรธานี