กลุ่มผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ลงนาม MOU กับบริษัทคู่ค้าธุรกิจส่งออกประเทศยุโรป 44 ประเทศ ในการส่งออกผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด ขานรับไทยแลนด์ 4.0

09 เม.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ (9 เมษายน 2561) เมื่อเวลา 09.30 น. นายวัชรพงค์ สมภักดี ผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องให้ /ประธานกรรมการ บริษัท กอระเอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด ร่วมกับ นางนิภาพร แวนดัม รองประธานกรรมการบริษัทลองเดอร์อิมพอร์ตและเอ็กพอร์ต ประเทศเนเธอร์แลนด์ พร้อมทีมงานจากประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจในนามตัวแทนเครือข่ายทางธุรกิจอีก 44 ประเทศ จากสหภาพยุโรป ได้มีการลงนาม ร่วมมือทางการค้าเพื่อการผลิตแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้อินทรีย์ เพื่อการส่งออกระหว่างประเทศ ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น ร้อยเอ็ด โดยมีนายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ดร. สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และชมรมรักบ้านเกิด จากตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตต์ ที่รวมกลุ่มกันปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ บนพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI หรือ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
นายวัชรพงค์ สมภักดี ผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องให้ /ประธานกรรมการ บริษัท กอระเอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้ทางกลุ่มได้ดำเนินธุรกิจในด้านการผลิตการแปรรูปการจำหน่ายการวิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวและพืชอินทรีย์ (organic) ไทยเน้นวิถีความยั่งยืนที่สะท้อนถึงแก่นรากฐานวิถีเกษตรกร ประเพณี วัฒนธรรมไทยสู่ความเป็นสากล จนเป็นที่รู้จักในประเทศไทยและต่างประเทศ และในขณะที่บริษัท ลองเดอร์ อิมพอร์ตและ เอ็กพอร์ต เป็นบริษัทที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการตลาด ผลักดันผลิตภัณฑ์จากข้าวโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เข้าสู่ตลาดในสหภาพยุโรปให้ครบทุกประเทศ เพิ่มมูลค่าด้วยฐานการวิจัยทางการแพทย์ โดยวางแผนการดำเนินงานขั้นต่ำ 5 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ซึ่งเป็นต้นกำเนิดตามแนวทางประเทศไทย 4.0 และแนวทางของโครงการร้อยเอ็ด 4.10 1 โดยมีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศไทยและเตรียมพร้อมเพื่อการส่งออกเรียบร้อย ประกอบด้วยสินค้า ข้าวอินทรีย์ทุกสายพันธุ์, ชาจากยอดข้าว, ผลิตภัณฑ์อาหารอร่อยๆสำหรับเด็กผู้สูงอายุ, ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารเสริมที่ทำจากข้าว, ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงามที่ทำจากข้าว, การปลูกข้าวออร์แกนิค, การจัดทำโฮมสเตย์ ในแปลงนาข้าวเพื่อการท่องเที่ยว, ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทำจากข้าว โดยทางบริษัทลองเดอร์ อิมพอร์ตและเอ็กพอร์ต เนเธอร์แลนด์ เดินทางมาเพื่อทำเจรจาทางการค้า ดูเยี่ยมชมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านมะอึ และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด และลงนามความร่วมมือทางการค้าอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ ท่ามกลางสักขีพยานทั้ง 2 ฝ่าย โดยมีแผนที่จะนำเม็ดเงินจากต่างประเทศมาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการส่งเสริมทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการอาชีพให้กับนักเรียนในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ โดยทุกหนึ่งกล่องจากการขายมอบเงินสนับสนุนให้กับโครงการสร้างตน สร้างคน สร้างชาติ บริจาคเพื่อจัดตั้งโรงเรียนชาวนา สนับสนุนโรงเรียนที่ส่งเสริมทักษะการคิดและโรงเรียนนวัตกรรมที่ส่งเสริมอาชีพ ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมเกษตรกรในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยสู่ตลาดโลกต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : คมกฤช พวงศรีเคน

ผู้เรียบเรียง : ธนิกา เนาวรัชต์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด