ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต และสมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย เตรียมจัดกิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day 2018 ยาวตลอดสัปดาห์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการนอนหลับอย่างถูกวิธีพิชิตโรคร้าย

19T10:45:14.587Z ก.พ. 2561 | เข้าชม : 0

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าสมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับโลก ได้กำหนดจัดกิจกรรม “วันนอนหลับโลก : World Sleep Day ขึ้นในทุกวันศุกร์ที่สองของเดือนมีนาคม เพื่อให้ประชากรโลกตระหนักถึงปัญหาการนอนหลับ ที่หากปล่อยไว้จะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้ ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้จัดตั้งเป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” มาตั้งแต่ปี 2553 โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานชื่อศูนย์ฯ ว่า "ศูนย์นิทราเวช" มีความพร้อมที่จะให้บริการประชาชนที่มีปัญหาด้านการนอนหลับ
นพ.วิญญู ชะนะกุล รองผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กล่าวเพิ่มเติมว่าจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า ร้อยละ 45 ของประชากรโลกเคยมีอาการผิดปกติอย่างใดย่างหนึ่งเกี่ยวกับการนอน โดยที่ร้อยละ 35 จะเป็นอาการนอนไม่หลับ และในจำนวนนี้จะมีปัญหาขาดงานหรือทำงานด้วยประสิทธิภาพที่ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าผู้ที่ไม่มีปัญหานอนไม่หลับถึง 3 เท่า และยังพบว่าการนอนที่ไม่เพียงพอทำให้ การเรียนรู้ ความจำ และสมาธิในการทำงานต่าง ๆ ลดลงเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีปัญหาการนอน การนอนที่ไม่เพียงพอหรือไม่มีคุณภาพติดต่อกันเป็นเวลานานยังส่งผลต่อการดำเนินโรคในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ภาวะโรคอ้วน ทำให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง รวมไปถึงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต เช่น ภาวะเครียด โรควิตกกังวล และโรคซึมเศร้า อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมให้มีการนอนที่เพียงพอและมีคุณภาพสามารถกระทำได้โดยการปฏิบัติตามสุขนิสัยของการนอนและการฝึกทักษะคลายเครียดในรูปแบบต่าง ๆ
ด้าน ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ นายกสมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย กล่าวว่าประเทศไทยได้จัดวันนอนหลับโลกตั้งแต่ปี 2550 และปีนี้สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมสุขภาพจิต และศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดสัปดาห์วันนอนหลับโลกขึ้น ภายใต้คำขวัญ “หลับเป็นเวลา ตามนาฬิกาชีวิต พิชิตโรคร้าย ร่างกายแข็งแรง” ซึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์วันนอนหลับโลก เริ่มตั้งแต่กิจกรรม “รักษ์การนอน Walk Rally” ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 09.00 น. ณ บริเวณสวนปาล์ม สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร และมีการจัด “นิทรรศการวันนอนหลับโลก” ตลอดสัปดาห์ระหว่างวันที่ 5 – 9 มีนาคม 2561 ณ โถงชั้น G อาคาร ภปร และในวันนอนหลับโลกประจำปีซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 จะจัดให้มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคความผิดปกติจากการนอนหลับสำหรับประชาชน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นฤมล อุดมพร / สวท.

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย