ปศุสัตว์จังหวัดตราด แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ให้เฝ้าระวังดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงปลายฝนต้นหนาว

13T11:17:30.167Z พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

(13 พ.ย. 60) นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ปศุสัตว์จังหวัดตราด เปิดเผยว่า เนื่องจากเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ปีกโดยตรง ทำให้สัตว์อ่อนแอ ภูมิคุ้มกันต่ำมีความเสี่ยงในการป่วยตาย และการระบาดของโรคต่างๆ ได้ ดังนั้นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด จึงขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ให้เฝ้าระวังดูแลสุขภาพสัตว์ของตนเองอย่างใกล้ชิด เกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ไก่ไข่ ไก่ชน หรือไก่พื้นเมืองต้องปรับปรุงโรงเรือนให้มิดชิดเหมาะสมต่อการอาศัยของสัตว์ปีกรวมทั้งการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ปีกที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม (Good Farm Management : GFMD) เพื่อสามารถป้องกันโรคระบาดต่างๆ ได้โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ 1.ปรับปรุงโรงเรือนที่ป้องกันแดด ฝน และลม มีตาข่ายล้อมรอบป้องกันนกสร้างรั้วป้องกันสุนัขแมว สัตว์อื่นๆ เข้าในฟาร์ม 2.จัดให้มีอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อจุ่มเท้าก่อนเข้า-ออกฟาร์ม 3.คัดเลือกพันธุ์สัตว์ปีกเข้ามาเลี้ยงจากแหล่งที่ปลอดโรคและเชื่อถือได้ 4.หากมีไก่เข้าเลี้ยงใหม่หรือออกไปชน กลับมาต้องแยกไม่ให้เข้าโรงเรือน 7 วัน 5.จัดอาหารที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายสัตว์ อาหารต้องปราศจากสิ่งเจือปน เช่น เชื้อรา สารเคมีเป็นพิษ 6.ให้สมุนไพรในบ้านในการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคและสร้างความแข็งแรงของสัตว์ปีก 7.จัดเตรียมน้ำสะอาดยา วิตามิน เกลือแร่ ให้เพียงพอ 8.ให้วัคซีนป้องกันโรคระบาด ตามโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ 9.มีการบันทึกบุคคลเข้าออกฟาร์ม หรือการจัดการต่างๆ ภายในฟาร์มอย่างสม่ำเสมอ 10.หมั่นสังเกตสุขภาพของสัตว์ปีกเป็นประจำพบสิ่งผิดปกติติดต่อปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้านทันที

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด