รายงานพิเศษ : "มาตรการรับมือหมอกควันไฟป่า ปี 2562"

10T00:00:00.000Z พ.ย. 2561

รายงานพิเศษ : "มาตรการรับมือหมอกควันไฟป่า ปี 2562"
หลังจากปีที่ผ่านมาและปีนี้ประสบความสำเร็จลดสาเหตุการเกิดหมอกควันไฟป่าลงได้ตามแผนที่วางไว้ ทำให้ในปีหน้าภาครัฐต้องเพิ่มความเข้มงวดให้มากขึ้น พร้อมรับมือหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ หลังคาดการณ์สภาพอากาศความแห้งแล้งจะมาเร็วกว่าปกติ
ช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ภาครัฐ พยายามอย่างมากลดสาเหตุหลักการเกิดหมอกควันไฟป่าที่มาจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเตรียมเพาะปลูกใหม่ จนประสบความสำเร็จลดการเกิดหมอกควันไฟป่าลงได้ถึงร้อยละ 20 ดูได้จากปีนี้ไม่มีการเลื่อนเที่ยวบินขึ้น-ลงในพื้นที่ภาคเหนือและคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าจะมีประชาชนยังคงเผาเพื่อหาของป่าและเตรียมแปลงเพาะปลูกใหม่อยู่บ้าง แต่จากการเข้าไปสร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เขาสูงชันส่วนใหญ่เข้าใจผลกระทบรุนแรงจากการเผามากขึ้น โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปีในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ที่ช่วยลดการเกิดจุดความร้อน (Hot Spots) ช่วง 60 วันอันตราย
จากการคาดหมายสภาพอากาศของ กรมอุตุนิยมวิทยา บริเวณภาคเหนือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม จะมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าปกติร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ซึ่งการคาดการณ์สภาพอากาศความแห้งแล้งจะมาเร็วกว่าปกติ ประกอบกับ การสะสมเชื้อเพลิงในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในพื้นที่ป่า เช่น เศษกิ่งไม้ เศษใบไม้แห้ง สาเหตุทำให้เกิดไฟป่าและต้นเหตุสำคัญของปัญหาหมอกควันในพื้นภาคเหนือได้
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล่าให้ฟังถึงมาตรการป้องกันการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2562 ว่า ในเดือนธันวาคมนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด รับมือ ป้องกัน และแก้ปัญหาหมอกควันได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพยายามควบคุมไม่ให้มีการจุดในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมดูแลสำคัญไม่ให้เกิดการจุดไฟในพื้นที่ชุมชนของตนเอง พร้อมตั้งเป้าปี 2562 จะลดการเกิดหมอกควันไฟป่าลงให้ได้ร้อยละ 20 สิ่งสำคัญการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนเป็นอีกทางหนึ่ง นอกจากช่วยให้ประชาชนมีที่ดินทำกินและเข้าใช้ประโยชน์ถูกกฎหมายแล้ว ยังช่วยลดการเกิดหมอกควันไฟป่าลงด้วย เพราะปลูกพืชยืนต้นแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ประชาชนที่สนใจสามารถติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศตามเวลาจริงของประเทศไทย ด้วยการเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ www.air4thai.pcd.go.th และผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชัน “Air4Thai" เวอร์ชั่นใหม่ที่มีการเพิ่มการรายงานฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่ครอบคลุมครบทั้ง 9 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ โดยสามารถดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ iOS และ Android ด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย