พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์

20T11:16:43.073Z ธ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 17.07 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ (เขาน้อย) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ ต้นราชสกุลยุคล เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ประสูติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2425 ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านอักษรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หลังจากเสด็จกลับพระนคร ทรงรับราชการในกระทรวงมหาดไทย และทรงได้รับตำแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช มีศูนย์บัญชาการอยู่ที่เมืองสงขลา ทรงปกครองมณฑลปักษ์ใต้ 3 มณฑล คือ สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช และปัตตานี ต่อมา ได้รับพระราชทานอิสริยยศเป็นอุปราชมณฑลภาคปักษ์ใต้ ตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ทรงดูแลงานราชการ ทรงสร้างคุณประโยชน์เพื่อประชาชน และทรงมีบทบาทสำคัญปกป้องแผ่นดินปักษ์ใต้ ให้พ้นจากการคุกคามของต่างประเทศ ตลอดจนทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เป็นผลให้เกิดความรุ่งเรืองของเมืองสงขลา จวบจนปัจจุบัน พระองค์ สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2475 สิริพระชนมายุ 50 พรรษา
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว