สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารของสายการบินไลอ้อนแอร์ตกกลางทะเลนอกชายฝั่งเมืองตันจุงการาวัง (Tanjung Karawang) จังหวัดชวาตะวันตก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561

09T09:04:31.573Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

ข้อความพระราชสาส์น มีดังนี้
ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา
ข้าพเจ้ารู้สึกตระหนกใจและเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเครื่องบินของสายการบินไลอ้อนแอร์ตกกลางทะเลนอกชายฝั่งของเมืองตันจุงการาวัง จังหวัดชวาตะวันตก ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่เศร้าสลดครั้งนี้
( พระปรมาภิไธย ) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

90-91 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 10310โทรศัพท์ 02-248-8600, Fax 02-369-2579

WEB MASTER : nnt.thainews@gmail.com VERSION WEB : Version 2.0

nnt.thainews © 2018 All rights reserved.