ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงร่วมงาน "Amazing Thailand Night Royal Gala Dinner 2018" ที่สหราชอาณาจักร โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

08T10:28:11.970Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงร่วมงาน "Amazing Thailand Night Royal Gala Dinner 2018" ที่สหราชอาณาจักร โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว