สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท

08T10:27:09.547Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 14.03 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำ คณะกรรมการและอาสาสมัครของมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561
นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธานชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปี 2510 นำ คณะกรรมการชมรมน้องใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปี 2510 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึกในโอกาสครบ 50 ปี แห่งการเข้าเป็นน้องใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อโปโลปักตราสัญลักษณ์ต้นจามจุรีพระราชทาน และสมุดบันทึก สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ "สำรับกับข้าว จฬ 2510" หนังสือ "มหาชาติคำหลวงฉบับสมโภช 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" และหนังสือ "สมุดภาพสืบสานศิลป์ ในแผ่นดินพระทรงธรรม" เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นำ คณะครูโรงเรียนราชินี เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561
นายทากายูกิ คาโต้ ประธานบริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
นายสนชัย เครือคล้าย ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสุธีรัตนชัยสังคีตศิลป์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนไทยเทิดไท้องค์ราชัน ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
นายสุทัจ มิ่งภัคนีย์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพวาดเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์และสถานปฏิบัติธรรม วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
นายเอนก จงเสถียร ประธานรุ่นเอ็มบีเอ เอ็กซิคูทีฟ (MBA-EXECUTIVE)รุ่นที่ 19 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์ กับสนับสนุนการจัดทำลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพวาดเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
นายสมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท หยั่นหว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการของกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายมานิจ สุขสมจิตร รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ คณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะศิลปิน และคณะผู้ดำเนินงานการจัดแสดงภาพเขียนสีน้ำมันการกุศลแห่งเอเชีย 2018 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล กับ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพวาด ตะเกียงโคมไฟ และหมวก เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
นางสุวรรณา สังข์ศรีทวงศ์ และ นางสาวนภัสวรรณ สังข์ศรีทวงศ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องกระเบื้องลายครามจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย และ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
นางสุมาลี อุทัยเฉลิม และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ เพื่อพระราชทานแก่ครูอาสาสมัครการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใช้ในการเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อนิเทศและจัดการศึกษาให้แก่เด็กในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
นายประภาศ คงเอียด กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และคณะ นำ นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันโครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ระดับอุดมศึกษาประจำปี 2560 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ นำ คณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนของโรงเรียนปรินส์ รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งชนะเลิศการแข่งขัน "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ครั้งที่ 12 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่ และเงินรางวัล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย คณาจารย์คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะผู้เกี่ยวข้อง นำ ผู้ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 และผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 38 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล ในโอกาสนี้ ผู้ปกครองของผู้ชนะเลิศการประกวดฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา 15.04 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้
นายอำพล เสนาณรงค์ ประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ กรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำ นางสาวพาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering and Management Sciences) ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น (Northwestern University) สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ พร้อมกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์ นำ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลสำเร็จการศึกษา ดังนี้
นายณัฐพงษ์ กันตรง ผู้ได้รับพระราชทานทุน ประจำปี 2554 สำเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยาช่องปาก (Doctor of Philosophy in Oral Biology) ณ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (University of Washington) สหรัฐอเมริกา
นางสาววรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ได้รับพระราชทานทุน ประจำปี 2555 สำเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยาช่องปาก (Doctor of Philosophy in Oral Biology) ณ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (University of Washington) สหรัฐอเมริกา
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว