พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้า ณ วังศุโขทัย

08T10:35:13.783Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 14.52 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จออก ณ พระตำหนักใหญ่ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์ ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษคณะสัตวแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง อารีย์ ทยานานุภัทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์นนทษิต ชุติญาณวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนางสาวอุทัยวรรณ กายพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เฝ้า รับประทานเงิน เพื่อช่วยเหลือสุนัขในโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว