สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธปชาสรณาธิคุณ

08T10:37:00.427Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่7 พ.ย.2561 เวลา 13.56 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยัง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร / ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธปชาสรณาธิคุณ ซึ่งคณะกรรมการบริหารของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดสร้างขึ้น เนื่องในโอกาสที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จะครบ 130 ปี ในปี 2562 โดยนามพระพุทธรูปดังกล่าว ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานนาม มีความหมายว่า "พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ และทรงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของประชาชน"
จัดสร้างขนาดหน้าตัก 32.5 นิ้ว เนื้อโลหะสำริด จำนวน 1 องค์ เพื่อประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา นอกจากนี้ ได้จัดสร้างขนาดหน้าตัก 16 นิ้ว เนื้อโลหะสำริด อีกจำนวน 2 องค์ จำลองรูปแบบมาจากหลวงพ่อทอเสื่อ ปางมารวิชัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณ สันนิษฐานว่าเป็นศิลปล้านนาหรือศิลปเชียงแสน ที่สร้างขึ้นกลางพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของการประกอบสัมมาอาชีพ การฟื้นฟูจิตใจและเสริมความเข้มแข็งแก่ผู้อ่อนแอทางใจ
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว