สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางถาวร เครืองาม มารดานายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

07T09:33:40.563Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่6 พ.ย. 2561 เวลา 17.25 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังศาลา 9 วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางถาวร เครืองาม ซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สิริอายุ 91 ปี
นางถาวร เครืองาม มีถิ่นกำเนิด ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เดิมนามสกุล ศักดิ์สวัสดิ์ สมรสกับนายบุญทรง เครืองาม มีลูก 4 คน ประกอบ นายวิษณุ เครืองาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นางศิริมา นิลรัตน์ พลอากาศตรี นายแพทย์เฉลิมชัย เครืองาม อดีตสมาชิกวุฒิสภา และศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เครืองาม สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว