สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาราม ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

05 พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาราม ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว