สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการแข่งขันเดิน-วิ่ง "เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 61"

05T09:31:18.587Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่4 พ.ย. 2561 เวลา 8.57 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ
จากนั้น ทรงเป็นประธานการแข่งขันเดิน-วิ่ง "เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 61" ซึ่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ และภาคีเครือข่าย จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 24 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกให้เป็นที่รู้จัก และสร้างเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
โอกาสนี้ ทรงพระดำเนิน นำ ข้าราชการ นักเรียนนายร้อย และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่งฯ เป็นระยะทาง 3.96 กิโลเมตร
ต่อจากนั้น พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการ แข่งขันวิ่งซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 32 กิโลเมตร วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 16 กิโลเมตร วิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตร เดิน-วิ่งครอบครัว 3 กิโลเมตร สำหรับปีนี้ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันเดิน-วิ่งฯ จากทั่วประเทศกว่า 14,000 คน
นอกจากนี้ ได้พระราชทานประกาศนียบัตร แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันยิงปืนการกุศลรายการแชมป์เขาชะโงก และผู้ชนะเลิศโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบิน อีกด้วย
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว