เสด็จไปทอดกฐินสามัคคี

04T17:38:29.283Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในวันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณิชากร เจริญกิจ ณิชากร เจริญกิจ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย