สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำ นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษาสถาบัน วิชาการป้องกันประเทศบรูไนและพื้นที่เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรวาซัน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

04T13:39:17.867Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำ นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษาสถาบัน วิชาการป้องกันประเทศบรูไนและพื้นที่เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรวาซัน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว