สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายบุญทอง วรศรี

04T13:37:43.557Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 17.57 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดธาตทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพ นายบุญทอง วรศรี ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรง สิริอายุ 90 ปี
นายบุญทอง วรศรี เกิดวันที่ 22 พฤษภาคม 2471 ที่จังหวัดลำปาง บิดาและมารดาชื่อ นายทองคำ และนางปุ๊ก วรศรี จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอัสสัมชัญ และระดับปริญาตรีด้านการหนังสือพิมพ์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในปี 2493 เข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ ต่อมาในปี 2499 ได้ออกประจำการ ณ ต่างประเทศเป็นครั้งแรก ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นลำดับ โดยได้ย้ายไปประจำการในสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศต่าง ๆ อีกหลายประเทศ จนในปี 2523 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย และในปี 2529 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูต ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่นี้จนเกษียณอายุราชการในปี 2531
ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ นางจันทร์สม วรศรี มีลูกด้วยกัน 2 คน
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว