สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ชัยอนันต์ สมุทวณิช อดีตนายกราชบัญฑิตยสภา

04T13:35:46.727Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ (3 พ.ย. 61) เวลา 17.25 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ชัยอนันต์ สมุทวณิช ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เนื่องจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 สิริอายุ 74 ปี
ศาสตราจารย์ชัยอนันต์ สมุทวณิช เกิดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2487 บิดาชื่อ พลตำรวจตรี ชนะ สมุทวณิช จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากวชิราวุธวิทยาลัย จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่แผนกนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วสามารถสอบชิงทุนโคลัมโบได้ จึงย้ายไปศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ประเทศนิวซีแลนด์ จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากนั้นในปี 2509 ได้เดินทางกลับประเทศไทยและเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำในตำแหน่งวิทยากรโท ที่กรมวิเทศสหการ สำนักนายกรัฐมนตรี และต่อมาได้รับทุน USAID ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาเอกได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นอาจารย์โทประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แล้วจึงโอนย้ายไปเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นอกจากการปฏิบัติงานราชการประจำแล้ว ยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และ นายกราชบัณฑิตยสภา ถึง 2 สมัย รวมทั้งมีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมและการเมืองมาโดยตลอด อาทิ เคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายกสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางสุภาธร สมุทวณิช มีลูกด้วยกัน 3 คน

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว