สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยัง นายเหวียน ฝู จ่อง (Mr. Nguyen Phu Trong) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคนใหม่ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561

02T09:33:46.970Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

ข้อความพระราชสาส์น มีดังนี้
"ฯพณฯ นายเหวียน ฝู จ่อง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กรุงฮานอย ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อความสำเร็จและความสุขของท่าน ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนาม ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยความรอบรู้และความสามารถของท่าน ไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันในภายภาคหน้า
พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

90-91 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 10310โทรศัพท์ 02-248-8600, Fax 02-369-2579

WEB MASTER : nnt.thainews@gmail.com VERSION WEB : Version 2.0

nnt.thainews © 2018 All rights reserved.