สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทอดพระเนตรการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ประจำปี 2561 ตอน "พิเภกสวามิภักดิ์" รอบปฐมทัศน์

01T09:13:45.253Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่30 ต.ค. 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อทอดพระเนตรการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2561 ตอน "พิเภกสวามิภักดิ์" รอบปฐมทัศน์
ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงโขน ซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานงานฝีมือเชิงช่าง ทั้งช่างทำหัวโขน ช่างปักสะดึงกรึงไหม และช่างเงินช่างทอง รวมทั้งศิลปะการแต่งหน้า และเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมตามแบบประเพณีโบราณงดงามเต็มรูปแบบ
ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2550 ได้จัดการแสดงโขนรามเกียรติ์ รวม 7 ตอน ได้แก่ ชุด "ศึกพรหมาศ" , "นางลอย" , "ศึกมัยราพณ์" , "จองถนน" , "ศึกกุมภกรรณตอน โมกขศักดิ์" , "ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ" , และ "ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ" ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง
ในปี 2561 ได้เลือกโขนรามเกียรติ์ ตอน "พิเภกสวามิภักดิ์" มาจัดแสดง เพื่อสื่อถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยทุกคนที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตอน "พิเภกสวามิภักดิ์" นี้ ยังสื่อถึงการรักษาความเที่ยงธรรมสุจริต โดยได้เชิญบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ฉบับต่าง ๆ อาทิ บทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1, รัชกาลที่ 2, รัชกาลที่ 6 มาสอดประสานปรับปรุงการดำเนินเรื่องให้กระชับเหมาะสมกับปัจจุบัน แต่ยังคงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงแบบโขนหลวงไว้อย่างครบถ้วน แบ่งเป็นตอนต่าง ๆ ได้แก่ องก์ที่ 1 สุบินนิมิต ประกอบด้วย ตอนที่ 1 พิเภกถูกขับ , ตอนที่ 2 พิเภกลาชายาและธิดา , ตอนที่ 3 เนรเทศ และองก์ที่ 2 ประกอบด้วย ตอนที่ 1 พบนิลเอก , ตอนที่ 2 สวามิภักดิ์ , ตอนที่ 3 มณโฑทูล ตัดศึก , ตอนที่ 4 สนามรบ , และ ตอนที่ 5 แก้หอกกบิลพัท โดยมีฉากยิ่งใหญ่อลังการ ใช้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งรอก สลิง แสง สี และเสียง เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจ และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมตลอดการแสดง ซึ่งแสดงโดยศิลปินระดับแนวหน้าจากกองการสังคีต กรมศิลปากร , สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และวิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพฯ นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ , ทางคณะกรรมการยังได้จัดให้มีการคัดเลือกนักแสดงตัวเอกรุ่นใหม่ เมื่อปี 2559 ในบท พระ, นาง, ยักษ์ และลิง โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกทั้งหมดเป็นนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย
การแสดงโขน ตอน "พิเภกสวามิภักดิ์" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2561 ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ ทุกสาขา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2262 3456 หรือ www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 420, 620, 820, 1,020, 1,520 และ 1,820 บาท รอบนักเรียน นักศึกษา บัตรราคา 200 บาท หยุดการแสดงทุกวันจันทร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Khon Performance โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว