พระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย

01T00:00:00.000Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

ด้วยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ตรงกับวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ดังนี้
ในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปราถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วรรณิภา ภู่ทอง / สวท. วรรณิภา ภู่ทอง / สวท.

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย