พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าป่า ณ วัดดงแม่นางเมือง จังหวัดนครสวรรค์

30T09:13:26.023Z ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าป่า ณ วัดดงแม่นางเมือง จังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ (29 ต.ค. 61) เวลา 11.20 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยัง วัดดงแม่นางเมือง ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าป่า ซึ่งวัดดงแม่นางเมือง ร่วมกับ พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา จัดขึ้น เพื่อนำเงินสมทบทุนก่อสร้างฌาปนสถานของวัดฯ แห่งใหม่ ทดแทนแห่งเดิมที่ชำรุดไม่สามารถใช้การได้
วัดดงแม่นางเมือง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2543 บนที่ดินบริจาคของนางห่อและนายฮอด พันธ์ดี มีเสนาสนะต่าง ๆ อาทิ ศาลาการเปรียญ , กุฏิสงฆ์ , ศาลาบำเพ็ญกุศล , หอระฆัง , และโรงครัว ปัจจุบันมี พระครูนิสัย สุวัฒนกิจ เป็นรักษาการเจ้าอาวาส , มีพระสงฆ์ จำนวน 7 รูป ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎร ที่ไปเฝ้ารับเสด็จ ภายในบริเวณวัดดงแม่นางเมือง อย่างใกล้ชิด จากนั้น ทรงสักการะศาลพระแม่ศรีเมือง สมควรแก่เวลา จึงเสด็จกลับ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ศนัฏฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว