ข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติของสาธารณรัฐตุรกี

29T17:36:22.810Z ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

ด้วยวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ตรงกับวันสาธารณรัฐและวันชาติของสาธารณรัฐตุรกี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี ดังนี้
ในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติของสาธารณรัฐตุรกี ข้าพเจ้าขอส่งคําอํานวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวตุรกี
ประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรที่ราบรื่นและจริงใจมายาวนานหลายทศวรรษ นับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน ข้าพเจ้ามั่นใจว่า ความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้น และพัฒนายิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณิชากร เจริญกิจ ณิชากร เจริญกิจ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

90-91 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 10310โทรศัพท์ 02-248-8600, Fax 02-369-2579

WEB MASTER : nnt.thainews@gmail.com VERSION WEB : Version 2.0

nnt.thainews © 2018 All rights reserved.