สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรีย 26 ตุลาคม 2561

26T21:06:59.353Z ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

ข้อความพระราชสาส์น มีดังนี้
"ฯพณฯ นายอะเล็กซานเดอร์ ฟัน แดร์ เบลเลิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย กรุงเวียนนา ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐออสเตรีย ความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย ได้เจริญงอกงามอย่างยิ่งมากว่า 60 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกัน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า ความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งสอง จะวัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว