พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงติดตามความก้าวหน้าการจัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต

26T09:10:31.010Z ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่25 ต.ค. 2561 เวลา 16.41 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังโรงหล่อ บริษัทเอเชียไฟน์อาร์ท จำกัด อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงติดตามความก้าวหน้าการจัดสร้าง "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" ซึ่งมีพระดำริให้กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จัดสร้างขึ้น เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วิหาร วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการหล่อและทำสีองค์พระด้วยเทคนิคโลหะสำริด ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเก็บรายละเอียดของการหล่อลวดลาย การเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ตลอดจนการเคลือบสีบนโลหะด้วยเทคนิคพาติน่า
ในการนี้ ทรงเป็นประธานการประชุมหารือ เรื่องการอัญเชิญ "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" ไปประดิษฐาน ณ วิหาร วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ซึ่งมีกำหนดอัญเชิญไปในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 หลังจากนั้น จะมีพิธีเบิกเนตร ต่อไป
"พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ประทับขัดสมาธิเพชร (ขัด-สะ-หมาด-เพ็ด) ขนาดหน้าตักกว้าง 1 เมตร 80 เซนติเมตร มีพุทธลักษะเป็นพุทธศิลป์ ประจำรัชกาลที่ 9 โดยผสมผสานพุทธลักษณ์ของศิลปะตั้งแต่อินเดีย สืบทอดต่อเนื่องถึงศิลปะไทยในแต่ละสมัย จนถึงปัจจุบัน เพื่อสื่อความหมายของการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้า
นอกจากนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ยังโปรดให้จัดสร้างวัตถุมงคล "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" เป็นพระพุทธรูปบูชาองค์จำลอง และวัตถุมงคลชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชา โดยรายได้นำสมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เพื่อสนับสนุนโครงการบูรณะวัดและโบราณสถานต่าง ๆ ในโครงการตามพระดำริฯ สามารถติดต่อขอเช่าบูชาได้ที่กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 080629 3907 และ 0806293909 และที่เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 26 ถึง 28 ตุลาคม 2561 จะเปิดบูธรับจองเช่าบูชา ณ ชั้น 1 ประตู 1C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว