สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ดังนี้

24T09:21:46.187Z ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 17.42 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี นำ นายอำพน กิตติอำพน พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอันเดลโฟ โฆเช การ์เซีย กอนซาเลซ (Mr.Andelfo Jose Garcia Gonzalez) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางอัสตริด อามายา เด การ์เซีย (Mrs. Astrid Amaya de Garcia) ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำ ตุลาการศาลทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น จำนวนรวม 119 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในโอกาสนี้ พลเรือเอก ปรีชาญ จามเจริญ เจ้ากรมพระธรรมนูญ และพลโท ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ หัวหน้าสำนักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารสูงสุด ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย
ในการนี้ มีพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ข่าวในพระราชสำนัก สทท


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว