สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการ "สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ"

04 ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่่3 ต.ค. 2561 เวลา 8.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงเปิด นิทรรศการ "สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ" ซึ่งมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
โอกาสนี้ ทรงนำคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่เคยถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชมนิทรรศการฯ ด้วย
นิทรรศการฯ จัดแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชกรณียกิจ ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราช เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ประกอบด้วย
"บดินทรราชประวัติ" แสดงพระราชประวัติ พระราชจริยาวัตร เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และการขึ้นดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
"ขัตติยรัชชกรณีย์" จัดแสดงพระราชกรณียกิจ ที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประเทศชาติและประชาชน ทั้งด้านการสังคมสงเคราะห์ ด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ด้านการแพทย์สาธารณสุข และด้านศาสนา นอกจากนี้ ทรงพระปรีชาสามารถด้านการทหาร ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ ด้านภาษาและวรรณศิลป์
"กตเวทีราชกตัญญุตา" ทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ / และเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ มีพระราชปณิธานในการทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเจริญรอยตามพระยุคลบาทสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยให้มั่นคงสืบไป
และ "ราชวรากรกิตติคุณ" จัดแสดงพระเกียรติคุณที่ประจักษ์แก่คนไทยทั้งประเทศและแผ่ไพศาลไปยังนานาประเทศ
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยาก มาเผยแพร่ด้วย
ในงานฯ ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จำหน่ายเสื้อโปโล เสื้อยืด กระเป๋าและของที่ระลึก พิมพ์ลายปีนักษัตร โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ จำหน่ายพืชผักสวนครัว และไข่ไก่สด และโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์ฝึกอบรมทางการเกษตรเขากระปุก จำหน่ายพืชผักสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ จากผลผลิตของโครงการฯ เช่น น้ำพริกเผากุ้ง ซาลาเปาฟักข้าว มะม่วงแช่อิ่ม เป็นต้น
สำหรับประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่สนใจ สามารถเข้าชมนิทรรศการ "สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ" และอุดหนุนสินค้าต่าง ๆ ได้จนถึงวันที่ 7 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. โดยขอความร่วมมือให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว