พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงฟังปาฐกถา กัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 32

03 ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่2 ต.ค. 2561 เวลา 14.43 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงฟังปาฐกถา กัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 32 ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น เป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ กัลยาณกิติ์ กิติยากร ผู้ก่อตั้งหน่วยศัลยกรรมโรคหัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
โดยครั้งนี้ มีศาสตราจารย์นายแพทย์ วิลสัน แทง ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคหัวใจล้มเหลว จาก Cleveland Clinic's สหรัฐอเมริกา เป็นผู้แสดงปาฐกถา ในหัวข้อ "Gut Microbione and Cardiovasculr Risk" หรือ "แบคทีเรียในลำไส้เป็นปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ" มีเนื้อหาเกี่ยวกับสาเหตุใหม่ของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่ค้นพบโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ วิลสัน แทง ซึ่งสาเหตุนั้นมาจากการบริโภคอาหารบางชนิด เช่น เนื้อแดง และไข่แดง ที่เมื่อเข้าสู่กระบวนการย่อยของแบคทีเรียในลำไส้ จะทำให้เกิดสารที่มีส่วนทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด จึงนำไปสู่การศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและรักษาที่ตรงจุดต่อไป
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว