ข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลี

03T17:40:40.727Z ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

ด้วยวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ตรงกับวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ดังนี้
ในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลี ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคําอํานวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐเกาหลี
ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีได้ขยายเพิ่มพูนมาเป็นเวลาหกสิบปี ความสัมพันธ์อันพิเศษนี้สะท้อนถึงความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการค้าและการลงทุน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณิชากร เจริญกิจ ณิชากร เจริญกิจ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย